Wyniki

Znaleziono 3 wyników wyszukiwania hasła: Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii

Stanisław Czaja, Krzysztof Malaga (2019/3, Laureaci Nagrody Nobla, s. 355)

William Dawbney Nordhaus i Paul Michael Romer – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2018 r.

Nagroda Akademii Królewskiej w Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii jest wyrazem najwyższego szacunku dla najwybitniejszych ekonomistów na świecie. W artykule przedstawiono życiorys naukowy i wybrane elementy dorobku nowych laureatów tej nagrody, którymi w 2018 r. zostali dwaj ekonomiści amerykańscy: William Dawbney Nordhaus i Paul Michael Romer. Skoncentrowano się przede (...)


Barbara Liberda (2016/2, Laureaci Nagrody Nobla, s. 271)

Analiza konsumpcji, ubóstwa i dobrobytu: Angus Deaton – Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 2015


Adam Noga (2015/1, Laureaci Nagrody Nobla, s. 129)

Modelowanie zachowań strategicznych w gospodarce: Jean Tirole – Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2014 r.

W artykule autor próbuje pokazać wkład Jeana Tirole’a do współczesnej teorii ekonomii. Koncentruje się na wkładzie laureata Nagrody Nobla do teorii: przedsiębiorstwa, regulacji, struktur rynkowych i konkurencji, internetu, rynków fi nansowych i polityki makroekonomicznej. Szczególną uwagę poświęca liberalnej koncepcji regulacji rynków w ujęciu J.J. Laffonta i J. Tirole’a. Autor stara się (...)
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Adam Oleksiuk Mykola Vashchenko

246 stron
Cena: 35,70 zł   Cena PDF: 39,98

Sprzedaż
wysyłkowa

Innowacje społeczne
Anna Olejniczuk-Merta Mirosław Miller (red.)

240 stron
Cena: 58,80

Sprzedaż
wysyłkowa