Wyniki

Znaleziono 1 wyników wyszukiwania hasła: premia za wzrost

Łukasz Postek, Weronika Poświata (2021/3, Artykuły, s. 375)

Relacja między wzrostem pracownika a płacą na polskim rynku pracy – czy wyżsi zarabiają więcej?

Autorzy podejmują problem relacji między wzrostem pracownika a jego płacą na polskim rynku pracy. W artykule dokonano przeglądu literatury uzasadniającej możliwość występowania takiej relacji na gruncie teoretycznym. Przywołano również wyniki badań empirycznych dokumentujących występowanie relacji między wzrostem pracownika a jego płacą w wielu krajach. Podobne badania nie były jak dotąd (...)
Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Marcin K. Nowakowski (red.)

264 stron
Cena: 12,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Nierówności ekonomiczne
Leszek J. Jasiński

228 stron
Cena: 52 zł   Cena PDF: 52

Sprzedaż
wysyłkowa


Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.