Szukaj na stronie (osoby, hasła):Informacja


Wydawcy

Polska Akademia Nauk – Komitet Nauk Ekonomicznych
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydawnictwo Key Text

O czasopiśmie

EKONOMISTA
Czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia
Założone w 1900 r.

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.
Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, ERIH PLUS, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon.
Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).
Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

Kontakt

Sekretariat Redakcji „Ekonomisty”
tel. (+48 22) 5515 416
e-mail: redakcja@ekonomista.info.pl

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o.
tel. (+48 22) 632 11 36
e-mail: wydawnictwo@keytext.com.pl
http://www.keytext.com.pl
Strona czasopisma 'Ekonomista': zakładka Ekonomista-WWW (lub alias: http://www.ekonomista.info.pl)Nobliści z ekonomii 1969-2020
Leszek J. Jasiński

330 stron
Cena: 68,25

Sprzedaż
wysyłkowa

Ekonomika i organizacja rolnictwa
Jan Fereniec

496 stron
Cena: 26,25

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.