2007/3

 2007/4 >

Ekonomista 2007/3 - okładka

s. 285-430 (146)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Piotr Pysz

Zdzisław Sadowski: W poszukiwaniu drogi rozwoju. Myśli o przyszłości świata i Polski

Zdzisław Sadowski: In the Search of Development Path. Thoughts on the Future of the World and Poland

Здзислав Садовски: В поисках путей развития. Мысли о будущем мира и Польши

  s. 421  

Paweł Kozłowski

Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce. Lata 1944–1948

Disputes over the Socio-economic System in Poland during 1944–1948

Тадеуш Ковалик: Споры об общественно-экономической системе Польши. Период 1944–1948

  s. 425