2008/3

< 2008/22008/4 >

Ekonomista 2008/3 - okładka

s. 285-438 (154)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Marta Götz

Procesy aglomeracyjne w klasterach i ich wpływ na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Agglomeration Processes in Clusters and their Impact on Location of FDI

Процессы формирования агломераций в кластерах и их влияние на размещение прямых иностранных инвестиций

  s. 381  

Ewa Gałecka

Hiszpański rynek pracy w Unii Europejskiej

Spanish Labor Market within the European Union

Испанский рынок труда в Европейском союзе

  s. 399  

Michał G. Woźniak

Wędrujący świat. Uwagi na marginesie lektury

Traveling World. A Review Article

Путешествующий мир. Замечания на полях книги

  s. 413