2008/4

< 2008/32008/5 >

Ekonomista 2008/4 - okładka

s. 439-566 (128)

ArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Anna Zielińska-Głębocka

Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, red. Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński, Mieczysław W. Socha

Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński, Mieczysław W. Socha eds (Poland as the Member of the European Union. Dynamics of Economic Convergence)

Польша в Европейском союзе. Динамика экономической конвергенции, ред. Ян Я. Михалек, Влодзимеж Сивиньски, Мечислав В. Соха

  s. 561  

Maciej Miszewski

Piotr Pysz: Społeczna gospodarka rynkowa – ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej

Piotr Pysz : Społeczna gospodarka rynkowa – ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej (Social Market Economy – Ordoliberal Concept of Economic Policy)

Петр Пыш: Социальная рыночная экономика – Ордолиберальная концепция экономической политики

  s. 563