Szukaj na stronie (osoby, hasła):2008/5

< 2008/42008/6 >

Ekonomista 2008/5 - okładka

s. 567-698 (132)
JubileuszArtykułyMiscellaneaEsejeZ życia
naukowego
Recenzje
i omówienia

Dariusz Wędzki

Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw na podstawie przepływów pieniężnych

Cash Flows as the Basis of Forecasting Firms’ Insolvency

Прогнозирование банкротства предприятий на основании денежных потоков (cash flow)

  s. 629  

Mieczysław Kowerski

Strategie dywidendowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992–2007

Dividend Payment Strategy of Companies Quoted on Warsaw Stock Exchange (1992–2007)

Дивидендная стратегия обществ, котируемых на Бирже ценных бумаг в Варшаве в 1992–2007 гг.

  s. 655  

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Agrobiznes
Augustyn Woś

334 stron
Cena: 24,15

Sprzedaż
wysyłkowa

Nobel z ekonomii 1969-2016
Leszek J. Jasiński

298 stron
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 49,20

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.