2009/1

< 2008/62009/2 >

Ekonomista 2009/1 - okładka

s. 1-154 (154)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 39,90 PLN
In memoriamArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Janusz Bilski, Małgorzata Janicka

Uwarunkowania wprowadzenia złotego do ERM II

Conditions Associated with the Introduction of Poland’s Zloty into ERM II

Условия введения злотого в ERM II

  s. 91  

Marcin Mucha

Warunki konkurencyjności polskiej gospodarki po przystąpieniu do strefy euro

Competitiveness of Poland’s Economy after it Enters the Eurozone

Условия конкурентоспособности польской экономики после вступления в зону евро

  s. 111  

Ewa Aksman

Wzrost dochodu a zmniejszenie nierówności – skrócona funkcja dobrobytu społecznego

Increases of Incomes and the Issue of Reduction of Disparities – an Abbreviated Function of Social Welfare

Рост дохода и уменьшение неравенства – сокращённая функция общественного благосостояния

  s. 135