2009/2

< 2009/12009/3 >

Ekonomista 2009/2 - okładka

s. 155-284 (130)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 39,90 PLN
ArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Jerzy Żyżyński

Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy

Neo-liberalism – A Structural Source of the Crisis and the Search for Remedial Measures

Неолиберализм в качестве структурной причины кризиса и поиск путей его преодоления

  s. 163  

Jan Jacek Sztaudynger

Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce

Family-based Social Capital and Economic Growth in Poland

Семейный социальный капитал и экономический рост в Польше

  s. 189