2009/3

< 2009/22009/4 >

Ekonomista 2009/3 - okładka

s. 287-418 (132)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 39,90 PLN
ArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Michał Brzoza-Brzezina

Cezary Wójcik: Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji

Cezary Wójcik: Integration with the Euro Zone. Theoretical and Practical Aspects of Convergence

Цезарий Вуйцик: Интеграция с еврозоной. Теоретические и практические аспекты конвергенции

  s. 413