2009/6

< 2009/52010/1 >

Ekonomista 2009/6 - okładka

s. 675-822 (148)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 39,90 PLN
ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Bogusław Guzik

Inwestycje a stopa bezrobocia w województwach Polski

Investment and the rate of unemployment in the voivodships of Poland

Инвестиции и норма безработицы в воеводствах Польши

Słowa kluczowe: inwestycje a bezrobocie, stopa bezrobocia, klin inwestycyjny bezrobocia, efekty histerezy

  s. 683  Streszczenie  

Adam P. Balcerzak

Efektywność systemu instytucjonalnego a potencjał gospodarki opartej na wiedzy

Effectiveness of the institutional system related to the potential of the knowledge based economy

Эффективность институциональной системы и потенциал экономики опирающейся на знания

Słowa kluczowe: nowa globalna gospodarka oparta na wiedzy, system instytucjonalny, analiza wieloczynnikowa, metoda zerowa unitaryzacji

  s. 713  Streszczenie  

Maciej K. Dudek

Euro w ujęciu wybranych teorii ekonomii

Euro from the viewpoint of selected economic theories

Евро в свете избранных экономических теорий

Słowa kluczowe: euro, wydajność, dobrobyt, koszty transakcyjne, informacja, stabilizacja, optymalne obszary walutowe

  s. 743  Streszczenie  

Izabela Bludnik

Redukcjonizm w modelach neokeynesowskich

Reductionism in new keynesian models

Редукционизм в неокейнсианских моделях

Słowa kluczowe: mikrofundacje, redukcjonizm, niejednorodność, Nowy keynesizm

  s. 761  Streszczenie