Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2009/6

< 2009/52010/1 >

Ekonomista 2009/6 - okładka

s. 675-822 (148)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 39,90 PLN
(w tym 5% VAT)ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Dariusz Rosati

Andrzej K. Koźmiński, How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition

Andrzej K. Koźmiński, How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition

Анджей К. Козьминьски, How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition

  s. 809  

Zbigniew Czerwiński

Mirosław Bochenek, Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce

Mirosław Bochenek, Forerunners of mathematical economics in Poland

Мирослав Бохенек, Пионеры математической экономики в Польше

  s. 812  

Andrzej Wernik

Anna Moździerz, Nierównowaga finansów publicznych

Anna Moździerz, Disequilibrium in public finance

Анна Мозьдзеж, Неравновесие публичных финансов

  s. 814  Nobel z ekonomii 1969-2016
Leszek J. Jasiński

298 stron
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 49,20

Sprzedaż
wysyłkowa

Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej
Mirosław Bochenek

208 stron
Cena: 19,95

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.