Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2010/1

< 2009/62010/2 >

Ekonomista 2010/1 - okładka

s. 1-136 (136)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
ArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Aleksander Jakimowicz

George Soros, Nowy paradygmat rynków finansowych. Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza

George Soros, The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means

Джорж Сорос, Новая парадигма финансовых рынков. Кредитный кризис 2008 года и что он означает

  s. 127  

Marian Gorynia, Tadeusz Kowalski

Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: korwengencja czy dywergencja?, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Rapackiego

Economic Growth in the Countries in Transition: Convergence or Divergence? Ed. by Ryszard Rapacki

Экономический рост в странах трансформации: конвергенция или дивергенция?, коллективный труд под ред. Рышарда Рапацкого

  s. 130  

Czesław Skowronek

Przemysław Borkowski, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw

Przemysław Borkowski, Risk in Business Activity

Пшемыслав Борковски, Риск в деятельности предприятий

  s. 132  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.