2010/2

< 2010/12010/3 >

Ekonomista 2010/2 - okładka

s. 137-276 (140)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Bogdan Mróz

Adam Noga, Teorie przedsiębiorstw

Adam Noga, Theories of Firms

Адам Нога, Теории предприятий

  s. 259  

Janusz Świerkocki

Marian Gorynia, International Business in Transition

Marian Gorynia, International Business in Transition

Марьян Горыня, International Business In Transition

  s. 262  

Maciej Bałtowski

20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, red. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz

20 years of transformationi. Achievements, Problems, Prospects. Ed. by Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz

20 лет трансформации. Достижения, проблемы, перспективы, ред. Гжегож В. Колодко, Яцек Томкевич

  s. 267  

Sławomir I. Bukowski

Leokadia Oręziak, Finanse Unii Europejskiej

Leokadia Oręziak, Finances of the European Union

Леокадия Орензяк, Финансы Европейского союза

  s. 270  

Andrzej Szplit

Alojzy Czech, Karol Adamiecki – polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania)

Alojzy Czech, Karol Adamiecki – the Polish Co-founder of Management science – Biography and Accomplishments

Алойзы Чех, Кароль Адамецки – польский вклад в науку об организации и управлении (биография и достижения)

  s. 273