2010/4

< 2010/32010/5 >

Ekonomista 2010/4 - okładka

s. 445-600 (156)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
ArtykułyMiscellaneaEsejeLaureaci
Nagrody Nobla
Dyskusje
i polemiki

Andrzej Matysiak

O książce Macieja Bałtowskiego: "Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek"

A Review of Maciej Bałtowski’s Book on "The Socialist Economy in Poland. Origins, Development, Downfall"

О книге Мачея Балтовского: "Социалистическая экономика в Польше. Генезис, развитие, упадок"

  s. 589  

Maciej Bałtowski

O pewnych związkach między nauką ekonomii a realną gospodarką (na marginesie recenzji prof. Andrzeja Matysiaka mojej książki "Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek")

On Some Links between Economic Science and the Real Economy (A Few Comments on Andrzej Matysiak’s Review of My Book "The Socialist Economy in Poland. Origins, Development, Downfall")

О некоторых связях между наукой экономии и реальной экономикой (на полях рецензии проф. Анджея Матысяка моей книги "Социалистическая экономика в Польше. Генезис, развитие, упадок")

  s. 595