2010/4

< 2010/32010/5 >

Ekonomista 2010/4 - okładka

s. 445-600 (156)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
ArtykułyMiscellaneaEsejeLaureaci
Nagrody Nobla
Dyskusje
i polemiki

Ryszard Rapacki, Mariusz Próchniak

Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną korwengencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej

The Effect of European Union Enlargement on Economic Growth and Real Convergence of Central and East European Countries

Влияние расширения Евросоюза на экономический рост и реальную конвергенцию стран Центрально-Восточной Европы

  s. 523  

Marta Götz

Zróżnicowanie dochodów w ujęciu regionalnym w Polsce i w Niemczech

Region Specific Income Differentiation in Poland and Germany

Дифференциация доходов в региональном разрезе в Польше и в Германии

  s. 547