Szukaj na stronie (osoby, hasła):2010/5

< 2010/42010/6 >

Ekonomista 2010/5 - okładka

s. 601-766 (166)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
(w tym 5% VAT)ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Sławomir I. Bukowski

Stopień integracji giełdowego rynku akcji w Polsce z giełdowym rynkiem akcji w strefie euro

The Level of Integration of Stock Exchange in Poland with That of the Eurozone

Степень интеграции биржевого рынка акций в Польше с биржевым рынком акций в зоне евро

  s. 729  

Adam Zaremba

Fundusze kontaktów terminowych: nowa klasa aktywów inwestycyjnych?

Managed Futures: A New Type of Investment Assets?

Фонды временных контактов: новый класс инвестиционных активов?

  s. 741  

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Współczesny krajobraz ekonomiczny
Leszek J. Jasiński

184 stron
Cena: 39,90 zł   Cena PDF: 27,93

Sprzedaż
wysyłkowa

Poza autorytetem
Anna Mikołejko

124 stron
Cena: 18,90

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.