2011/2

< 2011/12011/3 >

Ekonomista 2011/2 - okładka

s. 153-310 (158)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 50,40 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Zbigniew Madej

Paradygmaty i główny nurt w ekonomii

Paradigms and the Mainstream of Economics

Парадигмы и главное течение в экономической науке

Słowa kluczowe: paradygmat ekonomii, paradygmaty ekonomii, modele ekonomiczne, główny nurt ekonomii

  s. 161  Streszczenie  

Piotr Misztal

Współzależności między deficytem budżetowym i deficytem bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 1999–2009

Interdependence Between Budget and Current Account Deficits in Poland, 1999–2009

Взаимозависимость между бюджетным дефицитом и дефицитом баланса текущих операций в Польше в 1999–2009 гг.

Słowa kluczowe: deficyt budżetowy, deficyt bilansu obrotów bieżących, deficyty bliźniacze

  s. 183  Streszczenie  

Natalia Nehrebecka

Przejście do statusu zatrudnionego na pełny etat: analiza empiryczna z wykorzystaniem dwurównaniowego i trójrównaniowego modelu probitowego z endogenicznym przełączaniem

Transition to Full-time Employment Status. Empirical Analysis Using Two-Equation and Three-Equation Probit Model with Endogenous Switching

Переход к занятости на полную ставку: эмпирический анализ с использованием пробитовой модели описанной при помощи двух или трех уравнений с эндогенным переключением

Słowa kluczowe: model probitowy, model probitowy dwurównaniowy, model probitowy trójrównaniowy, model probitowy z endogenicznym przełączaniem, zależność stanów, status pracujących, problem warunków początkowych

  s. 235  Streszczenie