2012/2

< 2012/12012/3 >

Ekonomista 2012/2 - okładka

s. 137-272 (136)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień

Dostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich

Adjusting the Mechanisms of the Common Agriculturatural Policy to the Expectations of the EU Member States

Адаптация механизмов Совместной аграрной политики к ожиданиям государств-членов

  s. 145  

Mikołaj Herbst, Piotr Wójcik

Wzrost gospodarczy i dywergencja poziomów dochodu w polskich podregionach – niektóre determinanty i efekty przestrzenne

Economic Growth and Income Divergence in the Polish Subregions: Some Determinants and Spatial Patterns

Экономический рост и дивергенция уровня доходов в польских субрегионах – некоторые детерминанты и эффекты территориального развития

  s. 175  

Justyna Światowiec-Szczepańska

Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa

Economic Rent and Firm’s Competitive Advantage

Экономическая рента и конкурентные преимущества предприятия

  s. 203