2012/2

< 2012/12012/3 >

Ekonomista 2012/2 - okładka

s. 137-272 (136)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Piotr Pysz

Witold Małachowski, Społeczna gospodarka rynkowa współczesnych Niemiec

Witold Małachowski, Social Market Economy of Contemporary Germany

Витольд Малаховски, Социальная рыночная экономика современной Германии

  s. 261  

Joanna Kotowicz-Jawor

Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionu

Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Business Clusters in the Development of Competitiveness and Innovativeness of the Region

Эулялия Скавиньска, Ромуальд И. Залевски, Бизнес-кластеры в развитии конкурентоспособности и инновационности региона

  s. 266  

Marian Gorynia

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, red. Janusz Świerkocki

The Role of Foreign Direct Investment in Shaping the Current and Future Economic Profile of Łódź Voivodship, ed. Janusz Świerkocki

Роль прямых иностранных инвестиций в формировании сегодняшнего и будущего экономического профиля лодзинского воеводства, ред. Януш Сьверкоцки

  s. 270