2012/3

< 2012/22012/4 >

Ekonomista 2012/3 - okładka

s. 273-394 (122)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaDyskusjeRecenzje
i omówienia

Władysława Łuczka-Bakuła

Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda, Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO

Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda, Agricultural Policy under Globalisation: GATT/WTO Experience

Анджей Чижевски, Агнешка Почта-Вайда, Аграрная политика в условиях глобализации. Опыт ГАТТ/ВТО

  s. 391