2012/4

< 2012/32012/5 >

Ekonomista 2012/4 - okładka

s. 395-538 (144)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Marcin Mucha

Mechanizm dywergencji gospodarczej w strefie euro

The Mechanism of Economic Divergence in the Euro Area

Механизм экономической дивергенции в зоне евро

  s. 487  

Joanna Prystrom

Narodowy system innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego na przykładzie Szwecji

National Innovation System as the Factor of Economic Development: the Case of Sweden

Национальная система инноваций как фактор эконо-мического развития на примере Швеции

  s. 499  

Andrzej Buszko, Mykola Vashchenko

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie: rola czynników instytucjonalnych

Foreign Direct Investment in Ukraine: the Role of Institutional Factors

Прямые иностранные инвестиции в Украине: роль институциональных факторов

  s. 515