2012/4

< 2012/32012/5 >

s. 395-538 (144)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Druk + PDF
Wydanie łączone
Cena: 64,26 PLN
Dostępna pełna treść artykułu

Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Michał Brzoza-Brzezina, Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne

Michał Brzoza-Brzezina, Poland’s Monetary Policy: Theoretical and Empirical Research

Михал Бжоза-Бжезина, Польская денежная политика. Теоретические и эмпирические исследования

  s. 529, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Maciej Bałtowski

Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, red. Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec

Liberal Premises of Economic Transformation in Poland, eds. Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec

Либеральные предпосылки польской экономической трансформации, ред. Вацлав Ярмолович, Катажина Шажец

  s. 531, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Małgorzata Janicka

Sławomir I. Bukowski, Międzynarodowa integracja rynków finansowych

Sławomir I. Bukowski, International Integration of Financial Markets

Славомир И. Буковски, Международная интеграция финансовых рынков

  s. 534, Open Access


Nota redakcyjna

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Scopus Journal List, Scimago Journal Rank i ICI Journals Masters List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach bibliograficznych Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Lucky Luke - Daltonowie tracą pamięć
Xavier Fauche Jean Léturgie

48 stron
Cena: 2,94

Sprzedaż
wysyłkowa

Ekonometria
Brunon R. Górecki

268 stron
Cena: 47,25 zł   Cena PDF: 47,97

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.