2012/4

< 2012/32012/5 >

Ekonomista 2012/4 - okładka

s. 395-538 (144)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Michał Brzoza-Brzezina, Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne

Michał Brzoza-Brzezina, Poland’s Monetary Policy: Theoretical and Empirical Research

Михал Бжоза-Бжезина, Польская денежная политика. Теоретические и эмпирические исследования

  s. 529  

Maciej Bałtowski

Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, red. Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec

Liberal Premises of Economic Transformation in Poland, eds. Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec

Либеральные предпосылки польской экономической трансформации, ред. Вацлав Ярмолович, Катажина Шажец

  s. 531  

Małgorzata Janicka

Sławomir I. Bukowski, Międzynarodowa integracja rynków finansowych

Sławomir I. Bukowski, International Integration of Financial Markets

Славомир И. Буковски, Международная интеграция финансовых рынков

  s. 534