2012/6

< 2012/52013/1 >

Ekonomista 2012/6 - okładka

s. 677-888 (212)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Urszula Zagóra-Jonszta

Michał Gabriel Woźniak, Gospodarka Polski 1990–2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, tom I – Transformacja

Michał G. Woźniak, Gospodarka Polski 1990–2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej (Poland’s Economy, 1990–2011: Transformation. Modernization. Towards Socio-Economic Coherence)

Михал Г. Возьняк, Экономика Польши 1990–2011. Трансформация. Модерни-зация. Путь к социально-экономической слаженности

  s. 877  

Zbigniew Madej

Gerald A. Cohen, Dlaczego (nie) socjalizm?

Gerald A. Cohen Dlaczego (nie) socjalizm? (Why (not) Socialism?)

Геральд А. Коен: Почему (не) социализм?

  s. 883