2013/1

< 2012/62013/2 >

s. 1-174 (174)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Dostępna pełna treść artykułu

Kazimierz Łaski, Jerzy Osiatyński

Konsolidacja finansów publicznych a kryzys strefy euro

Consolidation of Public Finance and the Euro Crisis

Консолидация публичных финансов и кризис зоны евро

kryzys strefy euro konsolidacja fiskalna nowy merkantylizm bezrobocie
  s. 9, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Aneta Hryckiewicz

Interwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność sektora finansowego

Government Interventions in the Banking Sector and the Stability of the Financial Sector

Правительсвенные интервенции в банковском секторе и стабильность финансового сектора

interwencje państwowe kryzys finansowy stabilność sektor bankowy moral hazard
  s. 31, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Urszula Ziarko-Siwek

Efekt ogłoszeń jako wyraz przejrzystości polityki pieniężnej

Announcement Effect as the Reflection of the Transparency of Monetary Policy

Эффект оглашения решений как проявление прозрачности денежной политики

polityka pieniężna polityka komunikacyjna banku centralnego stopy procentowe
  s. 71, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Tomasz Berent

Financial Leverage: The Case Against DFL

Dźwignia finansowa – krytyka DFL

Финансовый рычаг – критика DFL

dźwignia finansowa ryzyko finansowe mnożnik kapitału własnego
  s. 99, Open Access


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Mikroekonomia
Adam Oleksiuk Jacek Białek

124 stron
Cena: 24,99 zł   Cena PDF: 24,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Inwestycje private equity/venture capital
Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan

402 stron
Cena: 77,07 zł   Cena PDF: 64,99

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.