2013/3

< 2013/22013/4 >

Ekonomista 2013/3 - okładka

s. 311-448 (138)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Piotr Manikowski

Wskaźniki empiryczne w analizie cykli ubezpieczeniowych

Empirical Indicators for the Analysis of Insurance Cycles

Эмпирические показатели в анализе циклов страхования

  s. 393  

Magdalena Florek

Kapitał marki a rozwój jednostek terytorialnych

Brand Equity and the Development of Local Communities

Капитал марки и развитие территориальных единиц

  s. 411  

Krzysztof Ziółkowski

Determinanty rozwoju polskiego eksportu do Niemiec

The Determinants of the Polish Exports to Germany

Детерминанты развития польского экспорта в Германию

  s. 427