2013/5

< 2013/42013/6 >

Ekonomista 2013/5 - okładka

s. 583-728 (146)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Piotr Misztal

Oddziaływanie cen importowych na inflację w strefie euro

The Effect of Import Prices on Inflation in the Euro Area

Воздействие импортных цен на инфляцию в зоне евро

  s. 681  

Jacek Jankiewicz

Globalny kryzys finansowo-ekonomiczny a oczekiwania konsumentów w krajach Unii Europejskiej

The Global Financial and Economic Crisis and Consumer Expectations in the European Union

Глобальный экономико-финансовый кризис и ожидания потребителей в странах Европейского союза

  s. 695