2013/6

< 2013/52014/1 >

s. 729-852 (124)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Dostępna pełna treść artykułu

Marek Góra, Joanna Rutecka

Elastyczny system emerytalny a potrzebny jego uczestników

Flexible Pension System Aiming at Needs of Its Participants

Гибкая пенсионная система и потребности ее участников

emerytury wiek emerytalny stopa zastąpienia oszczędności emerytalne produkty emerytalne
  s. 735, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Filip Chybalski

Decyzje emerytalne w ekonomii: implikacje dla polskiego systemu emerytalnego

Pension Decisions in Economics: Implications for the Polish Pension System

Пенсионные решения в теории и практике экономики Импликации для польской пенсионной системы

system emerytalny decyzje emerytalne racjonalne oczekiwania
  s. 755, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Stanisława Golinowska

Kontrowersje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformy systemu ochrony zdrowia

Controversy about Health Care and Health Care Reforms

Разногласия относительно экономических аспектов здравоохранения и реформы системы здравоохранения

ochrona zdrowia zawodność rynku zawodność państwa reforma sektora zdrowotnego
  s. 771, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Leszek Morawski, Olga Pilipczuk

Macierzyństwo a stawki płac kobiet w Polsce

Motherhood and Wage Rates for Women in Poland

Материнство и заработная плата женщин в Польше

stawki płac kobiet koszt płacowy macierzyństwa opieka nad dziećmi rynek pracy w Polsce
  s. 795, Open Access


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych
Marcin K. Nowakowski (red.)

464 stron
Cena: 12,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Nobel z ekonomii 1969-2017 (PDF)
Leszek J. Jasiński

310 stron
Cena: 0 zł   Cena PDF: 49,20

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.