Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2014/1

< 2013/62014/2 >

Ekonomista 2014/1 - okładka

s. 1-144 (144)


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Adam Noga

Bogdan Mróz, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy

Bogdan Mróz, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy perspektywy (Consumer in the Global Economy: Three Perspectives)

Богдан Мруз: Потребитель в глобальной экономике. Три перспективы

  s. 0  

Mieczysław Kowerski

Barbara Horbaczewska, Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym

Barbara Horbaczewska, Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym (Shareholder Payments and Share Values in the Capital Market)

Барбара Хорбачевска: Выплата дивидендов акционерным обществом и оценка акций на фондовом рынке

  s. 139  Wzgórze wiosny
Bolesława Wdzięczna

194 stron
Cena: 23,10 zł   Cena PDF: 22,14

Sprzedaż
wysyłkowa

Instrumenty finansowe
Janusz Kudła

200 stron
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 39,98

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.