2014/3

< 2014/22014/4 >

Ekonomista 2014/3 - okładka

s. 337-456 (120)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaEsejeDyskusje
i polemiki
Recenzje
i omówienia

Romuald I. Zalewski

Miejsce towaroznawstwa w naukach ekonomicznych – głos polemiczny do artykułu M. Goryni i T. Kowalskiego Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki („Ekonomista” 2013, nr 4)

The Place of the Science of Commodities in Economic Sciences: A Polemical Note on the Article by M. Gorynia and T. Kowalski, Economic Sciences and Their Classification vs. Challenges of Contemporary Economy („Ekonomista” 2014, no. 4)

Место товароведения в экономических науках – полемика со статьей М. Горыни и Т. Ковальского Экономические науки и их классификация перед вызовами современной экономики („Ekonomista” 2013, № 4)

  s. 449  

Marian Gorynia, Tadeusz Kowalski

Odpowiedź na uwagi polemisty

A Response to the Polemicist’s Remarks

Ответ на замечания полемиста

  s. 453