2014/3

< 2014/22014/4 >

Ekonomista 2014/3 - okładka

s. 337-456 (120)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaEsejeDyskusje
i polemiki
Recenzje
i omówienia

Maciej Bałtowski, Maciej Miszewski

Przeobrażenia cywilizacyjne a zmiany modelu polityki gospodarczej

Civilization Change and Changes in the Model of Economic Policy

Цивилизационные преобразования и изменения модели экономической политики государства

  s. 433