2014/6

< 2014/52015/1 >

s. 783-912 (130)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Dostępna pełna treść artykułu

Adam Lipowski

Czy w gospodarce usług możliwa jest nieuznaniowa aktywna polityka makroekonomiczna?

Is a Non-arbitrary Active Macroeconomic Policy Possible in a Service Economy?

Возможна ли неарбитральная активная макроэкономическая политика в экономике услуг?

gospodarka usług potencjalny i rzeczywisty PKB luka popytowa mierzenie PKB aktywna polityka makroekonomiczna (fiskalna i pieniężna) polityka uznaniowa i nieuznaniowa
  s. 795, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Michał Konopczyński

Wpływ podatków i kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy na przykładzie Polski

The Effect of Taxation and Human Capital on Economic Growth in Poland

Влияние налогов и человеческого капитала на экономический рост на примере Польши

polityka fiskalna podatki dochodowe podatek VAT wzrost gospodarczy model AK kapitał ludzki
  s. 819, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Jakub Kronenberg

Gaz łupkowy w Polsce a „przekleństwo zasobów naturalnych”

Shale Gas in Poland and the Natural Resource Curse

Сланцевый газ в Польше и „проклятие природных ресурсов”

Polska gaz łupkowy przekleństwo zasobów naturalnych trwały wzrost instytucje
  s. 843, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Irena Szarowská

Long-term and Short-term Relationship Between Government Expenditure and GDP in the EU15: Cointegration Approach

Long-term and Short-term Relationship Between Government Expenditure and GDP in the EU15: Cointegration Approach

Долгосрочная и краткосрочная зависимость междурасходами государства и ВВП в странах ЕС15: коинтеграционный подход

wydatki państwa wahania cykliczne prawo Wagnera klasyfikacja COFOG elastyczność długookresowa i krótkookresowa
  s. 865, Open Access


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Międzynarodowe środowisko finansowe
Jerzy J. Wajszczuk

258 stron
Cena: 24,15

Sprzedaż
wysyłkowa

Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci
Aleksander Łukaszewicz

284 stron
Cena: 12,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.