2014/6

< 2014/52015/1 >

Ekonomista 2014/6 - okładka

s. 783-912 (130)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyEsejeRecenzje
i omówienia

Piotr Michoń

Thomas Piketty, Capital in the 21st Century

Thomas Piketty, Capital in the 21st Century

  s. 895  

Andrzej Czyżewski

Karolina Pawlak, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej

Karolina Pawlak, International Competitive Capacity of the Agroindustrial Sector in the EU Countries

Каролина Павляк, Международная конкурентоспособность агро продовольственного сектора стран Европейского союза

  s. 900  

Józef Stanisław Zegar

Anna Matuszczak, Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia

Anna Matuszczak, The Differentiation in the Development of Agriculture in the EU Re gions in the Aspect of Agricultural Balance

Анна Матущак, Различия в сельскохозяйственном развитии отдельных регионов Европейского союза с точки зрения равновесия этого развития

  s. 906