2015/1

< 2014/62015/2 >

Ekonomista 2015/1 - okładka

s. 1-150 (150)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoJubileuszArtykułyMiscellaneaLaureaci
Nagrody Nobla
Recenzje
i omówienia

Marcin Woźniak

Aktywne programy rynku pracy: szacunki funkcji dopasowań dla Polski z wykorzystaniem danych regionalnych

Active Labour Market Programs: Some Estimates of the Matching Function for Poland Based on Regional Data

Активные программы для рынка труда: оценка функции адаптации для Польши с использованием региональных данных

Słowa kluczowe: aktywne programy, rynek pracy (ALMP), bezrobocie, ewaluacja funkcji dopasowań, Polska

  s. 15  Streszczenie  

Sławomir Kuźmar, Michał Pilc

The Impact of Labor Market Institutions on Labor Market Performance in Transition Countries

The Impact of Labor Market Institutions on Labor Market Performance in Transition Countries

Влияние институтов рынка труда на эффективность рынка труда в странах трансформации

Słowa kluczowe: instytucje rynku pracy, aktywne programy rynku pracy (ALMP), zatrudnienie i bezrobocie, kraje transformacji

  s. 43  Streszczenie  

Bartłomiej Rokicki

Regionalne deflatory PPP w Polsce oraz ich wykorzystanie

Regional PPP Deflators for Poland and Their Use

Региональные дефляторы ППС в Польше и их использование

Słowa kluczowe: deflatory PPP, polityka regionalna, polityka spójności, rozwój regionalny

  s. 67  Streszczenie  

Michał Burzyński

Wpływ migracji na dobrobyt w krajach OECD

The Impact of Migration on Welfare in the OECD Countries

Влияние миграции на уровень жизни в странах ОЭСР

Słowa kluczowe: migracje, model równowagi ogólnej, analiza dobrobytu, OECD

  s. 81  Streszczenie