Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2015/4

< 2015/32015/5 >

Ekonomista 2015/4 - okładka

s. 429-566 (138)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Barbara Liberda

Macroeconomic Savings in Poland (Oszczędności makroekonomiczne w Polsce)

Macroeconomic Savings in Poland

Макроэкономические сбережения в Польше

Słowa kluczowe: oszczędności, gospodarstwa domowe, oszczędności przedsiębiorstw, inwestycje, Polska

  s. 437  Streszczenie  Open Access

Jerzy Osiatyński

Kalecki a „złota reguła akumulacji”

Kalecki and “the Golden Rule of Accumulation”

Калецки и „золотое правило накопления”

Słowa kluczowe: złota reguła akumulacji, współczynnik kapitałochłonności, optymalne tempo wzrostu

  s. 453  Streszczenie  Open Access

Karolina Konopczak, Aleksander Welfe

Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji

The Balassa-Samuelson Effect and the Mechanisms of Its Absorption

Эффект Балассы-Самуэльсона и механизмы его абсорбции

Słowa kluczowe: efekt Balassy-Samuelsona, unia monetarna, konwergencja realna, inflacja, strefa euro

  s. 463  Streszczenie  Open Access

Piotr Masiukiewicz, Paweł Dec

Behawioralne aspekty baniek cenowych i sposoby ich dezaktywacji

Behavioral Aspects of Price Bubbles and the Ways of Their Disactivation

Поведенческие аспекты ценовых пузырей и способы их дезактивации

Słowa kluczowe: bańka cenowa, czynniki behawioralne, kryzys finansowo-ekonomiczny, spekulacja, rynek nieruchomości

  s. 491  Streszczenie  Open AccessEkonomika i organizacja rolnictwa
Jan Fereniec

496 stron
Cena: 26,25

Sprzedaż
wysyłkowa

Wzgórze wiosny
Bolesława Wdzięczna

194 stron
Cena: 23,10 zł   Cena PDF: 22,14

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.