2015/4

< 2015/32015/5 >

s. 429-566 (138)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Druk + PDF
Wydanie łączone
Cena: 67,41 PLN
Dostępna pełna treść artykułu

Barbara Liberda

Macroeconomic Savings in Poland (Oszczędności makroekonomiczne w Polsce)

Macroeconomic Savings in Poland

Макроэкономические сбережения в Польше

oszczędności gospodarstwa domowe oszczędności przedsiębiorstw inwestycje Polska
  s. 437, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Jerzy Osiatyński

Kalecki a „złota reguła akumulacji”

Kalecki and “the Golden Rule of Accumulation”

Калецки и „золотое правило накопления”

złota reguła akumulacji współczynnik kapitałochłonności optymalne tempo wzrostu
  s. 453, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Karolina Konopczak, Aleksander Welfe

Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji

The Balassa-Samuelson Effect and the Mechanisms of Its Absorption

Эффект Балассы-Самуэльсона и механизмы его абсорбции

efekt Balassy-Samuelsona unia monetarna konwergencja realna inflacja strefa euro
  s. 463, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Piotr Masiukiewicz, Paweł Dec

Behawioralne aspekty baniek cenowych i sposoby ich dezaktywacji

Behavioral Aspects of Price Bubbles and the Ways of Their Disactivation

Поведенческие аспекты ценовых пузырей и способы их дезактивации

bańka cenowa czynniki behawioralne kryzys finansowo-ekonomiczny spekulacja rynek nieruchomości
  s. 491, Open Access


Nota redakcyjna

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Scopus Journal List, Scimago Journal Rank i ICI Journals Masters List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach bibliograficznych Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Rymowanki potocznego języka
Maria Nagajowa

202 stron
Cena: 21 zł   Cena PDF: 24,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Inwestycje private equity/venture capital
Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan

402 stron
Cena: 77,07 zł   Cena PDF: 64,99

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.