2015/5

< 2015/42015/6 >

s. 567-726 (160)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Dostępna pełna treść artykułu

Joanna Kisielińska, Adam Waszkowski

Zagregowana ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem polskich modeli upadłości

The Aggregate Rating of Enterprise Financial Condition Using the Polish Bankruptcy Models

Агрегированная оценка финансового состояния предприятий с использованием польских моделей банкротства

bankructwa kondycja finansowa przedsiębiorstw modele predykcyjne gospodarka Polski
  s. 679, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Marek Tomaszewski

Outsourcing a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w wybranych krajach nadbałtyckich

Outsourcing and Innovative Activity of Enterprises in the Selected Baltic States

Аутсорсинг и инновационная активность предприятий в избранных прибалтийских странах

outsourcing innowacje kraje bałtyckie
  s. 693, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Wojciech Hardy

Długość kwestionariusza a precyzja odpowiedzi na pytania ilościowe w badaniach ankietowych

Length of the Questionnaire and the Precision of Response to Quantitative Questions in Surveys

Длина анкеты и точность ответов на количественные вопросы в анкетных исследованиях

dane ankietowe rozkład dochodów kwestionariusz
  s. 707, Open Access


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Nobel z ekonomii 1969-2016
Leszek J. Jasiński

298 stron
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 49,20

Sprzedaż
wysyłkowa

Niepewność na rynku walutowym
Bogna Gawrońska-Nowak

138 stron
Cena: 35,70

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.