Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2015/5

< 2015/42015/6 >

Ekonomista 2015/5 - okładka

s. 567-726 (160)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Joanna Kisielińska, Adam Waszkowski

Zagregowana ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem polskich modeli upadłości

The Aggregate Rating of Enterprise Financial Condition Using the Polish Bankruptcy Models

Агрегированная оценка финансового состояния предприятий с использованием польских моделей банкротства

Słowa kluczowe: bankructwa, kondycja finansowa przedsiębiorstw, modele predykcyjne, gospodarka Polski

  s. 679  Streszczenie  Open Access

Marek Tomaszewski

Outsourcing a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w wybranych krajach nadbałtyckich

Outsourcing and Innovative Activity of Enterprises in the Selected Baltic States

Аутсорсинг и инновационная активность предприятий в избранных прибалтийских странах

Słowa kluczowe: outsourcing, innowacje, kraje bałtyckie

  s. 693  Streszczenie  Open Access

Wojciech Hardy

Długość kwestionariusza a precyzja odpowiedzi na pytania ilościowe w badaniach ankietowych

Length of the Questionnaire and the Precision of Response to Quantitative Questions in Surveys

Длина анкеты и точность ответов на количественные вопросы в анкетных исследованиях

Słowa kluczowe: dane ankietowe, rozkład dochodów, kwestionariusz

  s. 707  Streszczenie  Open AccessRyzyko w eksporcie
Iwona Gorzeń-Mitka

184 stron
Cena: 34,86 zł   Cena PDF: 30,75

Sprzedaż
wysyłkowa

Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej
Krystyna Bobińska

248 stron
Cena: 34,65

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.