Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2015/6

< 2015/52016/1 >

Ekonomista 2015/6 - okładka

s. 727-934 (208)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Adam Zaremba, Przemysław Konieczka

Znaczenie stopy dywidendy w optymalizacji portfela akcji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej

The Role of Dividend Yields in Portfolio Optimization: Evidence from the CEE Markets

Значение нормы дивиденда при оптимизации портфеля акций на рынке Центрально-Восточной Европы

Słowa kluczowe: dywidenda, stopy zwrotu, optymalizacja portfela inwestycyjnego, rynek akcji, Europa Środkowo-Wschodnia

  s. 857  Streszczenie  

Jakub Krawczyk, Szymon Filipczak

Rozwój finansowania typu private equity w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

The development of private equity finance in Poland and other CEE countries

Развитие финансирования private equity в Польше и в других страах Центрально-Восточной Европы

Słowa kluczowe: fundusze private equity, rynek kapitałowy, Polska, Europa Środkowo-Wschodnia

  s. 878  Streszczenie  

Waldemar Aspadarec

Fundusze hedgingowe – definicja i tendencje rozwoju

Hedge Funds: Definition and Development Trends

Хедж-фонды – дефиниция и тенденции развития

Słowa kluczowe: fundusze hedgingowe, globalny kryzys finansowy

  s. 892  Streszczenie  

Jakub Keller, Radosław Pastusiak

Rekomendacje inwestycyjne a realia gospodarcze – heurystyka nadmiernego optymizmu wśród analityków giełdowych

Investment Recommendations and Economic Reality: the Over-optimism Among Stock Market Analysts

Инвестиционные рекомендации и экономические реалии – чрезмерный оптимизм биржевых аналитиков

Słowa kluczowe: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, raporty analityczne, rekomendacje inwestycyjne

  s. 910  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.