EKONOMISTA - Czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 190


2015/6

< 2015/52016/1 >

s. 727-934 (208)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Druk + PDF
Wydanie łączone
Cena: 67,41 PLN
Dostępna pełna treść artykułu

Adam Zaremba, Przemysław Konieczka

Znaczenie stopy dywidendy w optymalizacji portfela akcji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej

The Role of Dividend Yields in Portfolio Optimization: Evidence from the CEE Markets

Значение нормы дивиденда при оптимизации портфеля акций на рынке Центрально-Восточной Европы

dywidenda stopy zwrotu optymalizacja portfela inwestycyjnego rynek akcji Europa Środkowo-Wschodnia
  s. 857, Open Access

Dostępna pełna treść artykułu

Jakub Krawczyk, Szymon Filipczak

Rozwój finansowania typu private equity w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

The development of private equity finance in Poland and other CEE countries

Развитие финансирования private equity в Польше и в других страах Центрально-Восточной Европы

fundusze private equity rynek kapitałowy Polska Europa Środkowo-Wschodnia
  s. 878, Open Access

Dostępna pełna treść artykułu

Waldemar Aspadarec

Fundusze hedgingowe – definicja i tendencje rozwoju

Hedge Funds: Definition and Development Trends

Хедж-фонды – дефиниция и тенденции развития

fundusze hedgingowe globalny kryzys finansowy
  s. 892, Open Access

Dostępna pełna treść artykułu

Jakub Keller, Radosław Pastusiak

Rekomendacje inwestycyjne a realia gospodarcze – heurystyka nadmiernego optymizmu wśród analityków giełdowych

Investment Recommendations and Economic Reality: the Over-optimism Among Stock Market Analysts

Инвестиционные рекомендации и экономические реалии – чрезмерный оптимизм биржевых аналитиков

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie raporty analityczne rekomendacje inwestycyjne
  s. 910, Open Access

Nota redakcyjna

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Scopus Journal List, Scimago Journal Rank i ICI Journals Masters List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach bibliograficznych Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Niepewność na rynku walutowym
Bogna Gawrońska-Nowak

138 stron
Cena: 35,70

Sprzedaż
wysyłkowa

Rozwój gospodarczy Chin od roku 1978 do kryzysu globalnego
Ewa Cieślik

208 stron, oprawa twarda
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 43,05

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.