2016/1

< 2015/62016/2 >

s. 1-152 (152)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Dostępna pełna treść artykułu

Bogusław Fiedor, Bartosz Scheuer, Zbigniew Dokurno

Paradygmat zrównoważone go rozwoju a współczesna makroekonomia – ujęcie epistemologiczne

The Sustainable Development Paradigm and Contemporary Macroeconomics: the Epistemological Approach

Парадигма устойчивого развития и современная макроэкономика – эпистемологический подход

zrównoważony rozwój ekonomia ekologiczna współczesna makroekonomia
  s. 11, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Andrzej K. Koźmiński, Adam Noga, Katarzyna Piotrowska, Krzysztof Zagórski

W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK

In Search of Non-fragility of the Socio-economic System: Using the Synthetic BDI Index

В поиске антихрупкости социально-экономической системы – применения синтетического показателя ALK

wskaźnik zrównoważonego rozwoju ALK rozwój społeczno-ekonomiczny Polska
  s. 32, Open Access


Monika Kondratiuk-Nierodzińska

Kreacja wiedzy technicznej a konkurencyjność gospodarek

Technological Knowledge Creation and Competitiveness of Economies

Создание технических знаний и конкурентоспособность экономик

innowacje wiedza techniczna konkurencyjność gospodarek Europa
  s. 61


Elżbieta Wojnicka-Sycz

Innowacyjność jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce – próba weryfikacji empirycznej

Innovativeness as a Growth and Development Factor in Poland: an Attempt at Empirical Verification

Инновационность как фактор роста и развития экономики Польши

innowacyjność całkowita produktywność czynników postęp techniczny wzrost gospodarczy rozwój gospodarczy czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego
  s. 85


Krzysztof Beck, Jakub Janus

Podobieństwo wstrząsów podażowych i popytowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Similarity of Supply and Demand Shocks between Poland and Other EU Countries

Сходство шоков спроса и предложения в Польше и в других странах Евросоюза

teoria optymalnych obszarów walutowych wstrząsy gospodarcze Unia Gospodarcza i Walutowa strukturalny model wektorowej autoregresji
  s. 113


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Marcin K. Nowakowski (red.)

264 stron
Cena: 12,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej
Tomasz Sobczak

266 stron
Cena: 39,90

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.