Szukaj na stronie (osoby, hasła):2016/1

< 2015/62016/2 >

Ekonomista 2016/1 - okładka

s. 1-152 (152)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


DemoIn memoriamArtykułyRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Krzysztof Firlej

Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk.: Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki

Development Problems of Agriculture and Food Economy in the First Decade of Poland’s Membership in European Union, ed. Andrzej Czyżewski and Bogdan Klepacki

Проблемы развития сельского хозяйства и продовольственной отрасли в первой декаде членства в Евросоюзе, научная редакция Анджей Чижевски и Богдан Клепацки

  s. 141  

Andrzej Czyżewski

Monika Stanny: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Monika Stanny: Spatial Differentiation of the Development of Rural Areas in Poland

Моника Станны: Пространственная дифференциация в развитии сельской мест ности в Польше

  s. 145  

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Niepewność na rynku walutowym
Bogna Gawrońska-Nowak

138 stron
Cena: 35,70

Sprzedaż
wysyłkowa

Nobliści z ekonomii 1969-2018
Leszek J. Jasiński

316 stron, oprawa twarda
Cena: 68,25 zł   Cena PDF: 61,50

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.