2016/1

< 2015/62016/2 >

Ekonomista 2016/1 - okładka

s. 1-152 (152)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Doktoraty h.c.: prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prof. dr hab. Andrzej Czyżewski i prof. dr hab. Jerzy Wilkin

Doctors h.c.: Professor Bogusław Fiedor, Professor Andrzej Czyżewski and Professor Jerzy Wilkin

Присвоение званий honoris causa д-ру наук. проф. Богуславу Федору, д-ру наук проф. Анджею Чижевскому, д-ру наук проф. Ежи Вилькину

  s. 151