2016/3

< 2016/22016/4 >

Ekonomista 2016/3 - okładka

s. 287-426 (140)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaDyskusje

Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie. Impresje na temat książki H.F. Wünsche Społeczna gospodarka rynkowa Ludwiga Erharda – naukowe podstawy i błędne polityczne interpretacje

Social Market Economy and Its Contemporary Significance: Reflections about H.F. Wünsche’s Book Ludwig Erhard’s Social Market Economy. Scientific Foundation and Faulty Political Interpretations

Социальная рыночная экономика и ее современное значение – замечания на тему книги Х.Ф. Вюнше Социальная рыночная экономика Людвига Эрхарда – научные основы и ошибочные политические интерпретации

Słowa kluczowe: Ludwig Erhard, Erhard

  s. 403  

Andrzej Sławiński

Mephistopheles at the Controls of a Helicopter: A Warning from the Adair Turner’s Latest Book

Mephistopheles at the Controls of a Helicopter: A Warning from the Adair Turner’s Latest Book

Mephistopheles at the Controls of a Helicopter: A Warning from the Adair Turner’s Latest Book

Ludwig Erhard, Erhard

  s. 421