2017/2

< 2017/12017/3 >

s. 115-236 (122)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Dostępna pełna treść artykułu

Jakub Sukiennik, Zbigniew Dokurno, Bogusław Fiedor

System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju

The System of Institutional Equilibrium and the Process of Institutional Change

Система институционального равновесия и процесс институциональных изменений с точки зрения уравновешенного развития

system instytucjonalnej równowagi zmiany instytucjonalne instytucje zrównoważony rozwój
  s. 121, Open Access


Ewa Aksman

Inequality of Pre-fiscal and Post-fiscal Income Distribution in European Countries

Inequality of Pre-fiscal and Post-fiscal Income Distribution in European Countries

Неравенство в распределении доходов брутто и нетто в европейских странах

nierówności dochodów pierwotnych współczynnik Giniego redystrybucyjny efekt świadczeń społecznych i podatku dochodowego regresja dla danych panelowych (model z efektami stałymi)
  s. 145


Anna Wielicka-Regulska

Efekty kontekstowe jako element teorii wyboru konsumenta

Context Effects as Element of the Theory of Consumer Choice

Контекстные эффекты как элемент теории потребительского выбора

efekty kontekstowe efekt przyciągania efekt podobieństwa efekt kompromisu teoria wyboru konsumenta teoria preferencji zachowania konsumenta
  s. 159


Benedykt Puczkowski

Kultura pracowników a efektywność ekonomiczna

Employees’ Culture and Economic Efficiency

Культура работников и экономическая эффективность

kultura pracowników czynniki kulturowe kultura a efektywność ekonomiczna
  s. 175


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Agrobiznes
Augustyn Woś (red.)

326 stron
Cena: 24,15

Sprzedaż
wysyłkowa

Zarys historii myśli ekonomicznej
Mieczysław Nasiłowski

188 stron
Cena: 30,03

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.