2017/2

< 2017/12017/3 >

Ekonomista 2017/2 - okładka

s. 115-236 (122)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyEsejeRecenzje
i omówienia

Łukasz Hardt

Jerzy Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii

Jerzy Wilkin, Institutional and Cultural Foundations of the Economy. Humane Perspective of Economis

Ежи Вилькин, Институциональные и культурные основы хозяйствования. Гуманистическая перспектива экономики

  s. 225  

Marian Gorynia

Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Maciej Bałtowski

Economics of the Future. On the New Pragmatism by Grzegorz W. Kołodko, ed. by Maciej Bałtowski

Экономика будущего. Вокруг нового прагматизма Гжегожа В. Колодко, научная ред. Мачей Балтовски

  s. 229