2017/5

< 2017/42017/6 >

s. 483-612 (130)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Druk + PDF
Wydanie łączone
Cena: 67,41 PLN
Dostępna pełna treść artykułu

Andrzej Cieślik, Jan Michałek

Innovations and Export Performance of New EU Member States

Innovations and Export Performance of New EU Member States

Инновации и экспорт стран – новых членов Евросоюза

działalność eksportowa innowacje przedsiębiorstwa Europa Środkowo-Wschodnia
  s. 489, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Łukasz Ambroziak

Pozycja konkurencyjna nowych państw członkowskich UE w handlu towarami zaawansowanymi technologicznie

The Competitive Position of New Member States of European Union in the Trade in Technologically Advanced Goods

Конкурентная позиция новых стран – членов ЕС в торговле высокотехнологичными товарами

pozycja konkurencyjna nowe państwa członkowskie UE produkty wysokiej i średniowysokiej techniki
  s. 506, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny

Interdependence of Innovations and Institutions: Consequences for GDP Growth

Interdependence of Innovations and Institutions: Consequences for GDP Growth

Взаимозависимость между инновациями и институтами и их влияние на экономический рост

innowacje instytucje gospodarka kreatywna wskaźnik syntetyczny wzrost gospodarczy Unia Europejska
  s. 527, Open Access


Magdalena Olczyk

Koncepcja międzynarodowej konkurencyjności – analiza bibliometryczna

The Concept of International Competitiveness: A Bibliometric Approach

Концепция международной конкурентоспособности – библиометрический анализ

międzynarodowa konkurencyjność bibliometria analiza cytowań metoda kluczowych ścieżek metoda współwystępowania słów
  s. 544


Nota redakcyjna

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Scopus Journal List, Scimago Journal Rank i ICI Journals Masters List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach bibliograficznych Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Ekonomika i organizacja rolnictwa
Jan Fereniec

496 stron
Cena: 15,33

Sprzedaż
wysyłkowa

Historia gospodarcza Polski
Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska

568 stron
Cena: 59,85 zł   Cena PDF: 47,97

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.