2017/5

< 2017/42017/6 >

s. 483-612 (130)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Dostępna pełna treść artykułu

Andrzej Cieślik, Jan Michałek

Innovations and Export Performance of New EU Member States

Innovations and Export Performance of New EU Member States

Инновации и экспорт стран – новых членов Евросоюза

działalność eksportowa innowacje przedsiębiorstwa Europa Środkowo-Wschodnia
  s. 489, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Łukasz Ambroziak

Pozycja konkurencyjna nowych państw członkowskich UE w handlu towarami zaawansowanymi technologicznie

The Competitive Position of New Member States of European Union in the Trade in Technologically Advanced Goods

Конкурентная позиция новых стран – членов ЕС в торговле высокотехнологичными товарами

pozycja konkurencyjna nowe państwa członkowskie UE produkty wysokiej i średniowysokiej techniki
  s. 506, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny

Interdependence of Innovations and Institutions: Consequences for GDP Growth

Interdependence of Innovations and Institutions: Consequences for GDP Growth

Взаимозависимость между инновациями и институтами и их влияние на экономический рост

innowacje instytucje gospodarka kreatywna wskaźnik syntetyczny wzrost gospodarczy Unia Europejska
  s. 527, Open Access


Magdalena Olczyk

Koncepcja międzynarodowej konkurencyjności – analiza bibliometryczna

The Concept of International Competitiveness: A Bibliometric Approach

Концепция международной конкурентоспособности – библиометрический анализ

międzynarodowa konkurencyjność bibliometria analiza cytowań metoda kluczowych ścieżek metoda współwystępowania słów
  s. 544


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Rymowanki potocznego języka
Maria Nagajowa

202 stron
Cena: 21 zł   Cena PDF: 24,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce
Tadeusz Kowalik

116 stron
Cena: 10

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.