2018/1

< 2017/62018/2 >

s. 1-120 (120)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Druk + PDF
Wydanie łączone
Cena: 68,46 PLN
Henryk Domański

Wpływ wykształcenia na rozkład zarobków w Polsce w latach 1988–2013

The Effect of Education on Earnings Distribution in Poland, 1988–2013

Влияние уровня образования на заработную плату в Польше в 1988–2013 гг.

kapitał ludzki wykształcenie struktura płac stratyfikacja społeczna nierówności merytokracja Polska
  s. 7


Dostępna pełna treść artykułu

Paweł Strawiński, Aleksandra Majchrowska, Paulina Broniatowska

Wage Returns to Different Education Levels. Evidence from Poland

Zwrot płacowy z wykształcenia w Polsce

Окупаемость образования с учетом величины заработной платы в Польше

ekonomia edukacji premia płacowa zwrot płacowy z wykształcenia kształcenie Polska
  s. 25, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Leszek Wincenciak

Wpływ poziomych i pionowych niedopasowań edukacyjnych na wynagrodzenia

The Impact of Horizontal and Vertical Educational Mismatches on Wages

Влияние горизонтальных и вертикальных несоответствий в образовании на уровень заработной платы

niedopasowania kwalifikacyjne płace absolwenci
  s. 50, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz

Myopic Behaviour and State Involvement in a Pension System: A Cross-section Study for OECD Countries

Krótkowzroczność w zachowaniach jednostek a rola państwa w systemie emerytalnym: analiza porównawcza dla krajów OECD

Недальновидность поведения граждан и роль государства в пенсионной системе: сравнительный анализ для стран ОЭСР

krótkowzroczność emerytury oszczędności wygładzanie konsumpcji OECD
  s. 68, Open Access


Nota redakcyjna

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Scopus Journal List, Scimago Journal Rank i ICI Journals Masters List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach bibliograficznych Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Agrobiznes
Augustyn Woś

334 stron
Cena: 10,50

Sprzedaż
wysyłkowa

Międzynarodowe środowisko finansowe
Jerzy J. Wajszczuk

258 stron
Cena: 18,90

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.