2018/1

< 2017/62018/2 >

Ekonomista 2018/1 - okładka

s. 1-120 (120)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Henryk Domański

Wpływ wykształcenia na rozkład zarobków w Polsce w latach 1988–2013

The Effect of Education on Earnings Distribution in Poland, 1988–2013

Влияние уровня образования на заработную плату в Польше в 1988–2013 гг.

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, wykształcenie, struktura płac, stratyfikacja społeczna, nierówności, merytokracja, Polska

  s. 7  Streszczenie  

Paweł Strawiński, Aleksandra Majchrowska, Paulina Broniatowska

Wage Returns to Different Education Levels. Evidence from Poland

Zwrot płacowy z wykształcenia w Polsce

Окупаемость образования с учетом величины заработной платы в Польше

Słowa kluczowe: ekonomia edukacji, premia płacowa, zwrot płacowy z wykształcenia, kształcenie, Polska

  s. 25  Streszczenie  

Leszek Wincenciak

Wpływ poziomych i pionowych niedopasowań edukacyjnych na wynagrodzenia

The Impact of Horizontal and Vertical Educational Mismatches on Wages

Влияние горизонтальных и вертикальных несоответствий в образовании на уровень заработной платы

Słowa kluczowe: niedopasowania kwalifikacyjne, płace, absolwenci

  s. 50  Streszczenie  

Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz

Myopic Behaviour and State Involvement in a Pension System: A Cross-section Study for OECD Countries

Krótkowzroczność w zachowaniach jednostek a rola państwa w systemie emerytalnym: analiza porównawcza dla krajów OECD

Недальновидность поведения граждан и роль государства в пенсионной системе: сравнительный анализ для стран ОЭСР

Słowa kluczowe: krótkowzroczność, emerytury, oszczędności, wygładzanie konsumpcji, OECD

  s. 68  Streszczenie