2018/3

< 2018/22018/4 >

Ekonomista 2018/3 - okładka

s. 263-378 (116)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaDyskusjeKonferencje
i seminaria
Recenzje
i omówienia

Elżbieta Mączyńska

Ekonomiczna pozycja Europy w świecie, red. J. Kleer, K. Prandecki, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2016

Ekonomiczna pozycja Europy w świecie (Economic Position of Europe in the World, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2016)

Место экономики Европы в мире, ред. И. Клеер и К. Прандецки, Комитет прогнозов «Польша 2000 Плюс» при Президиуме ПАН, Варшава 2016

  s. 375