2018/6

< 2018/52019/1 >

Ekonomista 2018/6 - okładka

s. 627-752 (126)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Grzegorz W. Kołodko

Chińska transformacja ustrojowa: socjalizm czy kapitalizm? Tertium datur

China’s System Transformation: Socialism or Capitalism? Tertium datur

Китайская трансформация строя: социализм или капитализм? Tertium datur

Słowa kluczowe: ekonomia porównawcza, kapitalizm, socjalizm, komunizm, posocjalistyczna transformacja, własność, państwo, przedsiębiorstwo, niedobory, shortageflation, Kornai, Chiny

  s. 633  Streszczenie  

Agnieszka Baer-Nawrocka, Ewa Kiryluk-Dryjska, Walenty Poczta

Przewidywanie kierunków zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – podejście zintegrowane

Anticipating Changes in the EU Common Agricultural Policy – An Integrated Approach

В каком направлении будут идти изменения Общей аграрной политики Европейского союза – целостный подход

Słowa kluczowe: model równowagi cząstkowej, teoria gier, symulacje modelowe, Wspólna Polityka Rolna

  s. 664  Streszczenie  

Wiktoria Domagała

Measuring Gender Occupational Segregation: OECD Countries in Comparative Perspective

Measuring Gender Occupational Segregation: OECD Countries in Comparative Perspective

Измерение профессиональной сегрегации по признаку пола – сравнительный анализ стран OЭСР

Słowa kluczowe: rynek pracy, segregacja zawodowa, płeć

  s. 682  Streszczenie