Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2018/6

< 2018/52019/1 >

Ekonomista 2018/6 - okładka

s. 627-752 (126)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Grzegorz W. Kołodko

Chińska transformacja ustrojowa: socjalizm czy kapitalizm? Tertium datur

China’s System Transformation: Socialism or Capitalism? Tertium datur

Китайская трансформация строя: социализм или капитализм? Tertium datur

Słowa kluczowe: ekonomia porównawcza, kapitalizm, socjalizm, komunizm, posocjalistyczna transformacja, własność, państwo, przedsiębiorstwo, niedobory, shortageflation, Kornai, Chiny

  s. 633  Streszczenie  

Agnieszka Baer-Nawrocka, Ewa Kiryluk-Dryjska, Walenty Poczta

Przewidywanie kierunków zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – podejście zintegrowane

Anticipating Changes in the EU Common Agricultural Policy – An Integrated Approach

В каком направлении будут идти изменения Общей аграрной политики Европейского союза – целостный подход

Słowa kluczowe: model równowagi cząstkowej, teoria gier, symulacje modelowe, Wspólna Polityka Rolna

  s. 664  Streszczenie  

Wiktoria Domagała

Measuring Gender Occupational Segregation: OECD Countries in Comparative Perspective

Measuring Gender Occupational Segregation: OECD Countries in Comparative Perspective

Измерение профессиональной сегрегации по признаку пола – сравнительный анализ стран OЭСР

Słowa kluczowe: rynek pracy, segregacja zawodowa, płeć

  s. 682  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.