2019/3

< 2019/22019/4 >

Ekonomista 2019/3 - okładka

s. 267-392 (126)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaLaureaci
Nagrody Nobla
Dyskusje
i polemiki
Konferencje
i seminaria
Recenzje
i omówienia
Komunikaty

Ryszard Bugaj

Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo państwowe we współczesnej gospodarce

Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo państwowe we współczesnej gospodarce (State Enterprise in the Contemporary Economy)

Мачей Балтовски, Гжегож Квятковски: Государственное предприятие в современной экономике

  s. 385  

Magdalena Szyszko

Jan L. Bednarczyk, Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii

Jan L. Bednarczyk, Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii (Policy of Price Stabilization and Counteracting Recession. Dilemmas of Contemporary Economics)

Ян Л. Беднарчик: Политика стабилизации цен и противодействие рецессии Дилеммы современной экономики

  s. 387