2019/6

< 2019/52020/1 >

Ekonomista 2019/6 - okładka

s. 651-794 (144)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

In memoriamArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Bogdan Klepacki

Andrzej Czyżewski, Jakub Staniszewski: Rolnictwo Unii Europejskiej w procesie zrównoważonej intensyfikacji

Andrzej Czyżewski, Jakub Staniszewski: European Union’s Agriculture in the Process of Sustainable Intensification

Анджей Чижевски, Якуб Станишевски: Сельское хозяйство Евросоюза в процессе уравновешенной интенсификации

  s. 781  

Arkadiusz Sieroń

Maciej Szlinder: Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku

Maciej Szlinder: Unconditional Basic Income. A Revolutionary Reform of the XXI Century Society

Мачей Шлиндер: Безусловный основной доход. Революционная реформа общества ХХI века

  s. 784