2020/3

< 2020/22020/4 >

Ekonomista 2020/3 - okładka

s. 335-498 (164)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Maciej Miszewski

Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, red. Grzegorz W. Kołodko i Jacek Tomkiewicz

Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później (Strategy for Poland. A quarter of a century later), (eds.) Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz

Стратегия для Польши. Четверть века спустя, ред. Гжегож В. Колодко и Яцек Томкеви

  s. 487  

Tadeusz Baczko

Strengthening the Knowledge Base for Innovation in the European Union, red. Marzenna Anna Weresa

Strengthening the Knowledge Base for Innovation in the European Union, (ed.) Marzenna Anna Weresa

Укрепление научной базы для инноваций в Евросоюзе, ред. М.A. Вереса

  s. 490  

Eckhard Hein

Kazimierz Łaski: Lectures in Macroeconomics: A Capitalist Economy without Unemployment, red. Jerzy Osiatyński i Jan Toporowski

Kazimierz Łaski: Lectures in Macroeconomics: A Capitalist Economy without Unemployment, (ed.) Jerzy Osiatyński, Jan Toporowski

Казимеж Ласки: Лекции по макроэкономике: капиталистическая экономика без безработицы, ред. Ежи Осятыньски и Ян Топоровски

  s. 495